In bao lì xì theo yêu cầu

Báo giá in bao lì xì số lượng 

Quy cách Kích thước 16 x 7.5cm (đựng được nguyên tờ tiền).
Giấy C150 gsm. 3 ngày có hàng. Đơn vị đồng (vnd)
SL 100 cái 200 cái 300 cái
Giá 700.000  800.000đ  900.000đ

Báo giá in bao lì xì số lượng lớn

Quy cách Kích thước 16 x 7.5cm (đựng được nguyên tờ tiền).
Giấy C150 gsm. 3 ngày có hàng. Đơn vị đồng (vnd)
SL 500 1000 2000 3000 4000 5000 10.000
Giá 1.600/c 1.100/c 900/c 850/c 800/c 700/c 650/c

Mẫu bao lì xì theo yêu cầu

Mẫu bao lì xì độc lạ 2018

Bao lì xì theo yêu cầu 01

Mẫu bao lì xì độc lạ 2018

Bao lì xì theo yêu cầu 02

in danh thiếp giá rẻ

Bao lì xì theo yêu cầu 03

Mẫu bao lì xì độc lạ 2018

Bao lì xì theo yêu cầu 04

Mẫu bao lì xì độc lạ 2018

Bao lì xì theo yêu cầu 05

Mẫu bao lì xì độc lạ 2018

Bao lì xì theo yêu cầu 06

Mẫu bao lì xì độc lạ 2018

Bao lì xì theo yêu cầu 07

Mẫu bao lì xì độc lạ 2018

Bao lì xì theo yêu cầu 08

Mẫu bao lì xì độc lạ

Bao lì xì theo yêu cầu 09

Mẫu bao lì xì độc lạ 2018

Bao lì xì theo yêu cầu 10

Mẫu bao lì xì độc lạ 2018

Bao lì xì theo yêu cầu 11

in danh thiếp giá rẻ

Bao lì xì theo yêu cầu 12