In bao lì xì theo yêu cầu

Báo giá in bao lì xì số lượng ít (giá trên 1 lô)

Quy cáchGiấy Couche 150gsm, kích thước 160 x 75mm, nắp 25mm. In trong 3-4 ngày
Số lượng100 bao200 bao300 bao400 bao 
Đơn giá750.000đ 850.000đ 950.000đ 1.050.000đ


Báo giá in bao lì xì số lượng lớn (giá trên 1 bao)

Quy cách in

Giấy Couche 150gsm, kích thước 160 x 75mm, nắp 25mm. In trong 3-4 ngày

Số lượng

500

1000

2000

3000

4000

5000

10.000

đơn giá

1.950đ

1.550đ

1.200đ

1.100đ

1.000đ

900đ

850đ

Mẫu bao lì xì theo yêu cầu

Mẫu bao lì xì độc lạ 2018

Bao lì xì theo yêu cầu 01

Mẫu bao lì xì độc lạ 2018

Bao lì xì theo yêu cầu 02

Bao lì xì theo yêu cầu 03

Mẫu bao lì xì độc lạ 2018

Bao lì xì theo yêu cầu 04

Mẫu bao lì xì độc lạ 2018

Bao lì xì theo yêu cầu 05

Mẫu bao lì xì độc lạ 2018

Bao lì xì theo yêu cầu 06

Mẫu bao lì xì độc lạ 2018

Bao lì xì theo yêu cầu 07

Mẫu bao lì xì độc lạ 2018

Bao lì xì theo yêu cầu 08

Mẫu bao lì xì độc lạ 2018

Bao lì xì theo yêu cầu 09

Mẫu bao lì xì độc lạ 2018

Bao lì xì theo yêu cầu 10

Mẫu bao lì xì độc lạ 2018

Bao lì xì theo yêu cầu 11

Bao lì xì theo yêu cầu 12