In bao lì xì theo yêu cầu

Báo giá in bao lì xì số lượng 

Quy cách

Kích thước 16 x 7.5cm (đựng được nguyên tờ tiền).
Giấy C150 gsm. 3 ngày có hàng. Đơn vị đồng (vnd)

SL

100 cái

200 cái

300 cái

Giá

700.000

 800.000đ

 900.000đ

Báo giá in bao lì xì số lượng lớn

Quy cách

Kích thước 16 x 7.5cm (đựng được nguyên tờ tiền).
Giấy C150 gsm. 3 ngày có hàng. Đơn vị đồng (vnd)

SL

500

1000

2000

3000

4000

5000

10.000

Giá

1.600/c

1.100/c

900/c

850/c

800/c

700/c

650/c

Mẫu bao lì xì theo yêu cầu

Mẫu bao lì xì độc lạ 2018

Bao lì xì theo yêu cầu 01

Mẫu bao lì xì độc lạ 2018

Bao lì xì theo yêu cầu 02

Bao lì xì theo yêu cầu 03

Mẫu bao lì xì độc lạ 2018

Bao lì xì theo yêu cầu 04

Mẫu bao lì xì độc lạ 2018

Bao lì xì theo yêu cầu 05

Mẫu bao lì xì độc lạ 2018

Bao lì xì theo yêu cầu 06

Mẫu bao lì xì độc lạ 2018

Bao lì xì theo yêu cầu 07

Mẫu bao lì xì độc lạ 2018

Bao lì xì theo yêu cầu 08

Mẫu bao lì xì độc lạ 2018

Bao lì xì theo yêu cầu 09

Mẫu bao lì xì độc lạ 2018

Bao lì xì theo yêu cầu 10

Mẫu bao lì xì độc lạ 2018

Bao lì xì theo yêu cầu 11

Bao lì xì theo yêu cầu 12