Tag Archives: chức danh tiếng anh

Chức danh bằng tiếng anh – Chức danh tiếng anh chuẩn trên danh thiếp

 • Chức danh giám đốc tiếng anh
 • Chức danh phó giám đốc tiếng anh
 • Chức danh kế toán trưởng tiếng anh
 • Chức danh chủ tịch hội đồng quản trị tiếng anh
 • Chức danh phó tổng giám đốc tiếng anh
 • Chức danh giám đốc truyền thông tiếng anh
 • Chức danh giám đốc điều hành tiếng anh
 • Chức danh trợ lý giám đốc tiếng anh

Từ khoá liên quan:

 • Chức danh bằng tiếng anh
 • Phó tổng giám đốc tiếng anh là gì
 • Trưởng phòng kinh doanh tiếng anh là gì
 • Giám đốc kinh doanh tiếng anh là gì
 • General manager dịch là gì
 • Phó phòng kinh doanh tiếng anh là gì
 • Phó giám đốc kinh doanh tiếng anh là gì
 • Phó phòng tiếng anh là gì
Messenger icon
Send message via your Messenger App
Hotline: 0913390008