Tag Archives: in folder

in folder giá rẻ , bìa kẹp hồ sơ – với thời gian nhanh nhất, hỗ trợ in duyệt mẫu trước khi tiến hành in offset. Giúp bạn kẹp tài liệu, giấy tờ hay muốn quảng bá thông tin của mình tới khách hàng.